#مؤسسه نبأ

پیامدهای تصمیم ترامپ بر قدس

۱۳۹۶ دی ۱۱

مؤسسه نبأ در همایش ماهیانه خود با حضور اقای «احمد عقل» سفیر فلسطین در عراق موضوع پیامدهای تصمیم ترامپ در انتقال سفارت امریکا به قدس را به بحث و تبادل نظر گذاشت.

جزئیات