رساله حقوق

امام زین العابدین(ع) پیشوای حقوقدانان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

یکی از بارزترین وجوه تمایز انسان با دیگر جانداران آن است که انسان موجودی اجتماعی است و در پی ارتباط با سایر همنوعان خود می باشد؛ اما لازمه زندگی اجتماعی آن است که رابطه آدمیان در چارچوب مشخصی درآمده و قانونمند گردد، وگرنه هرج و مرج و ظلم و بی نظمی همه جا را فرا خواهد گرفت. بدین منظور مکتب اهل‌بیت ـ علیهم السلام ـ کامل‌ترین قوانین نظری و عملی را در اختیار بشر قرار داده است، قوانینی که با پیاده نمودن آن می توان پیشرفت و سعادت دنیا و آخرت را برای بشر تضمین نمود.

جزئیات