#استقلال حوزه های علمیه

چرا حکومت ها استقلال حوزه های علمیه را بر نمی تابند؟

۱۳۹۶ دی ۱۷

انتقادات به بودجه‌ اختصاصی دولت به حوزه‌های علمیه و به ویژه مراکز تبلیغی دینی این روزها در جامعه چالش‌برانگیز شده است. اما آیا این دریافتی‌ها استقلال حوزه را با تهدید مواجه می‌کند؟ و آیا استقلال حوزه جای نگرانی دارد؟

جزئیات