#زبان انگلیسی

جهانی شدن اسلام نیازمند مسلح شدن به زبان روز دنیاست

۱۳۹۶ دی ۲۵

به تازگی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر از ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی داد. این ممنوعیت درحالی است که زبان انگلیسی به زبان علم و ارتباط در دنیا بدل شده و مسلمانان همچون دیگر ملل جهان برای فراگیری دانش و عقب نماندن از قافله تمدن از یکسو و تأثیرگذاری بر سایر ملت ها و انتقال فرامین، ارزش ها و تعالیم اسلام به آنان، به یادگیری این زبان نیازمندند.

جزئیات

با حذف زبان انگلیسی همه فرزندان ایران قاری قرآن نخواهند شد

۱۳۹۶ دی ۲۰

احمد فردید، به طعنه زبان انگلیسی را «زبان حمال‌های هنگ‌کنگ» می‌نامید و در عوض زبان آلمانی را به‌عنوان زبانی فاخر و فخیم برای مباحث عمیق فلسفی و جامعه‌شناسی معرفی می‌کرد. سخن او از یک لحاظ درست بود چرا که هنگ‌‌کنگ سال‌ها مستعمره انگلستان بود و باراندازی برای توزیع کالا به شمار می‌رفت و باربران آنجا با زبان انگلیسیِ دست‌ و‌ پا شکسته‌ کار خود را پیش می‌بردند.

جزئیات