دین در آمریکا

نگاه ترامپ به قدس بیشتر مذهبی است تا سیاسی

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اقدام ترامپ در مورد قدس و اعلام انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس موضوعی بود که بتواند عکس العمل جامعه جهانی و بخصوص مسلمانان را در پی داشته باشد. این روند نیز با محکومیت امریکا در سازمان ملل و رای اکثریت اعضا دیده شد. اما مسئله ای که کمتر به آن توجه شد دلیل اقدام ترامپ و رویکرد او به مسئله فلسطین بود. ترامپ چه تفاوتی با دیگر سلف خود داشت که دست به چنین اقدامی زد؟ آیا این موضوع ریشه های دینی دارد یا در سیاست خارجی جدید امریکا ریشه دارد؟ خبرآنلاین این موضوع را با دکتر محمد مسجدجامعی سفیر سابق ایران در واتیکان مطرح کرده است که از نظر می گذرانید.

جزئیات