#جیمز گلوین

۲۰۱۸ برای خاورمیانه چه خواهد داشت؟

۱۳۹۶ دی ۲۳

پروفسور جیمز گلوین برای سال ۲۰۱۸، ادامه جنگ در یمن و سوریه، شکست اصلاحات بن سلمان در عربستان و دوقطبی شدن سیاست در خاورمیانه را پیش بینی کرده است.

جزئیات