آمار طلاق در قم

چرا طلاق در قم رو به افزایش است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

زیر پوست حاکم بر این شهر آمارها حکایت دیگری دارند. بالاترین نرخ طلاق در مذهبی ترین استان ایران؛ این موضوعی نیست که بتوان نادیده از کنارش گذشت. مدیرکل ثبت احوال قم نرخ طلاق در این استان را بالاتر از میانگین کشوری ذکر کرده و گفته است: در سال ۹۵، نرخ طلاق در استان قم ۷۱/۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده در حالی که میانگین نرخ طلاق در کشور ۱۳/۲ است.

جزئیات