#هدایت جوانان

نوابغ و بزرگان چگونه ساخته می شوند؟

۱۳۹۶ بهمن ۰۲

وجود اندیشمندان و نوابغ برای یک کشور امری حیاتی است؛ چراکه راه رشد و رسیدن به قله های شکوه و افتخار را برای جامعه همواره نموده و الگویی برای جوانان می گردند. اما اینکه بزرگان، خود چگونه به موفقیت و عظمت می رسند؟ آیت الله سید صادق شیرازی پاسخ را در یک کلمه می دانند و آن «ترک راحتی و تن پروری» است.

جزئیات