استیصال

جامعه استیصال

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

استیصال به حالتی گفته می‌شود که فرد یا جامعه‌ای آنچنان دچار دغدغه‌ها و درگیری‌های گوناگونی می‌شود که جز خروجی بنیادین از وضعیت جاری نمی‌تواند آن مسآله را مداوا کند. در وضعیت استیصال فرد و جامعه در انتظاری مداوم به سر می‌برند و همگان خود را مسلوب‌الاختیار می‌دانند و این خود به استیصال‌زدگی بیشتر دامن می‌زند. جامعه مستاصل یا به فروپاشی می‌رسد و یا دچار افسردگی شدید می‌شود که خود دست کمی از فروپاشی ندارد.

جزئیات