#آموزش از منظر نهج البلاغه

پاسداشت حقّ آموزش و تربيت

۱۳۹۶ بهمن ۱۲

حقّ آموزش و تربيت مهم‏ترين حقّى است كه مردمان بر حكومت دارند، بدين‏ معنا كه حكومت‏ها موظف ‏اند تمام زمينه‏ هاى لازم براى آموزش و تربيت مردمان را فراهم كنند، كه همه سعادت‏ها و شقاوت‏ها، راست شدن‏ها و به انحراف رفتن‏ها، سلامت‏ها و ناسلامتى‏ ها در گرو آموزش و تربيت است. هر جا بدى و زشتى رخ مى ‏نمايد، حاصل آموزش و تربيتى نادرست است. چنان‏كه در آموزه ‏هاى امام على(ع) آمده است: «عَدَمُ الْأَدَبِ سَبَبُ كُلِّ شَرٍّ؛ فقدان ادب و تربيت، سبب هر شرّ و بدى است.»

جزئیات