دکتر زیباکلام

چرایی خاموشی چراغ علم در ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

نیاز به توضیح چندانی نیست که اگر رشد علمی و فعالیت های فکری در جامعه ای متوقف یا حتی کند شود، آن جامعه دچار رکود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود و به ورطه عقب ماندگی می افتد.

جزئیات

علل عقب ماندگی ایرانیان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

اگر این اصل کلی را بپذیریم که علل و موجباتی که سبب ساز عقب ماندگی ایران شدند از درون جامعه ایران برخاسته اند، برای یافتن این علل مجبور هستیم که به خود جامعه ایران مراجعه کنیم.

جزئیات

شیخ فضل الله نوری و مخالفت با مشروطه

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

یکی از مشکلاتی که بر سر راه مشروطه قرار گرفت، مخالفت برخی از روحانیون با آن بود.

جزئیات

نقش عوامل داخلی و خارجی در ناکامی نهضت مشروطه

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

انقلاب مشروطه در آغاز دستاوردهای زیادی بدنبال داشت: مجلس و قانون اساسی، تفکیک قوا، محدود شدن حاکم و پیدایش تشکل های صنفی و مطبوعات. اما چه شد که این همه امید و انتظار رو به نابودی رفت و مملکت رنگ پیشرفت به خود ندید؟ چه شد که مشروطه به جایی نرسید؟

جزئیات

تولد اسراییل (بخش دوم)

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در بخش نخست مقاله، ضمن اشاره ای کوتاه به آغاز حیات یهودیان در فلسطین، به دلایل بقای قوم یهود در طول این تاریخ پر فراز و نشیب و استحاله نشدن آنان در جوامع میزبان پرداختیم و علت یهودی ستیزی حاکم بر اروپا را از نظر گذراندیم.

جزئیات

تولد اسراییل (بخش اول)

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

بسیاری از ایرانیان معتقدند که تولد اسراییل نتیجه توطئه جریانی مخوف به نام صهیونیزم بود که به کمک انگلیس برای ضربه زدن به مسلمانان انجام شد.

جزئیات

تولد دمکراسی در اروپا

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

فقر، ظلم، نابرابریهای اجتماعی و سختیهای زندگی در قرنهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ میلادی در اروپا فیلسوفان بزرگی را متبلور ساخت که قوانین مدنی، اجتماعی و سیاسی دنیای مدرن را بنا نهادند و چهرهٔ جدیدی از جهان غرب پدید آوردند. از آن جمله می توان به جان لاک اشاره کرد او را پدر دمکراسی نوین می دانند.

جزئیات

حکومتهای استبدادی در اروپا

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

امروزه اروپا را مهد آزادی و دمکراسی میدانیم غافل از اینکار در طول چندین صده در این سرزمین استبداد به شکل حکومتهای مطلقه با انواع نظریه پردازیهای مذهبی و سکولار حاکم بود. در این نوشتار به قلم دکتر زیبا کلام به این برهه از تاریخ اروپا می پردازیم.

جزئیات