#جامعه شناسی اروپا

حکومتهای استبدادی در اروپا

۱۳۹۶ بهمن ۲۲

امروزه اروپا را مهد آزادی و دمکراسی میدانیم غافل از اینکار در طول چندین صده در این سرزمین استبداد به شکل حکومتهای مطلقه با انواع نظریه پردازیهای مذهبی و سکولار حاکم بود. در این نوشتار به قلم دکتر زیبا کلام به این برهه از تاریخ اروپا می پردازیم.

جزئیات