#جهل مقدس

جهل کور؛ درد بي‌درمان!

۱۳۹۷ شهریور ۱۷

به گواهی تاريخ، تلاش فراوان دشمنان امام علی(ع)، اصحاب جمل، خوارج و از همه جدي‌تر دستگاه اموی بخصوص شخص معاويه‌بن ابي‌سفيان و پيگيري‌های سياسی او به همراه هزينه نمودن بي‌حد و حصر زر و زور وی براي سياه نمايی چهره آن حضرت بر روی تاريخ، چندان اثری نداشته و قضاوت تاريخ را به بيراهه نکشيده است.‏

جزئیات

جهل مقدس، معلول الگو قرار دادن اسلام تاریخی است

۱۳۹۶ اسفند ۰۳

«جهل مقدس»؛ این عنوانی که از دلِ تاریخ می‌آید، امروز هم گریبان بشر را گرفته است، هنوز طرد می‌کند و خون می‌ریزد و خشم روی خشم و درد روی درد می‌گذارد. عبدالله ناصری اعتقاد دارد که الگو قرار دادن اسلام تاریخی موجب بروز جهل مقدس است؛ به گفته وی در نبرد جهل مقدس و مقتضیات دینداری عصر مدرن، حتماً یا دومی پیروز خواهد شد یا تغییر آیین در جامعه پدیده‌ی فراگیری می‌شود.

جزئیات