#هزینه سرکوب

هزینه سنگین اعتراض

۱۳۹۶ اسفند ۰۴

پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمان حضرت علی(ع) را همراهی نکردند در حالیکه میدانستند او جانشین پیامبر است. در واقع کودتاگران هزینه این همراهی را آنقدر بالا بردند که کسی جرأت نکند از مظلوم حمایت کند. عموم مسلمانان در ظلم هایی که بر حضرت زهرا (س) رفت مشارکت داشتند و سهیم بودند.

جزئیات