مدیریت فردی

مدیریت خشم

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بردباري در هنگام عصبانيت از لذت‌بخش‌ترين لحظاتي است كه امامان معصوم(ع) از آن به عنوان روشني چشم نام مي‌برند. اگر مروري به صفحات حوادث در رسانه‌ها داشته‌باشيم اكثر حوادث ناگوار ريشه در عدم توانايي مجرمين در كنترل خشم و غضب خود دارد

جزئیات