مقابله اسراییل با بی آبی

از ایثار در حق یکدیگر تا بستن آب به روی هم

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

آنچه روز جمعه در استان اصفهان رخ داد، هشداری بسیار جدی است. صدها کشاورز با پلیس درگیر شدند تا مانع انتقال آب از اصفهان به یزد شوند و در نهایت هم موفق شدند با ایجاد اختلال در برق سامانه آبرسانی، انتقال آب را برای چند ساعت مختل کنند.

جزئیات