امنیت و آزادی در اسلام

گسترۀ امنیت در اندیشه و سیرۀ امام علی (ع)

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اميرمؤمنان على(ع) از همان ابتداى به دست گرفتن حكومت به موضوع امنیت اهتمام كرد و مواضع روشن خود را در لزوم فراهم كردن آن در وجوه مختلفش بيان نمود، در خطبه‏ ها و سخنان خود، و مكتوبات سياسى و عهدنامه ‏ها و فرامين حكومتى اين هدف را مورد توجّه جدّى قرار داد و از بيعت تا شهادت در راه اين مقصد استوار ايستاد. در ادامه به مواردی ازآن اشاره می شود:

جزئیات