#شیوه برخورد پیامبر با مشرکان

رسول اکرم(ص) اسوه پايدارى و مقاومت در برابر مشکلات

۱۳۹۶ اسفند ۲۴

هر فردی در زندگی هدفی برای خود ترسیم می کند و تمام وجه همت خود را صرف آن می نماید که به این هدف رسد؛ اما راه رسیدن به مقصد به آسانی پیش روی آدمی گشوده نشده، بلکه با فراز و نشیب های بسیار همراه است. وجه تمایز افراد موفق در مقایسه با ناکامان و شکست خوردگان آن است که در مقابل مشکلات سر خم نمی کنند، به جای ناله و شکوه بر سعی و تلاش خود می افزایند و صبر و استقامت می ورزند.

جزئیات