حکومت امام زمان

دولتِ کرامت محور

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳

یکی از دعاهای ماه مبارک رمضان، «دعای افتتاح» است که به خواندن آن درشبهای این ماه، توصیه شده است.

جزئیات

روزی که قائم ما قیام کند

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱

هر انسانى بنا به فطرت خود - که عشق به کمال مطلق است - خواهان زندگی مبتنی بر عدالت فراگیر و رفاه کامل است؛ به این اعتبار، اخلاق و ایمان، محبوب دل انسان و بی‌اخلاقی و کفر و زشتکاری، ناخواه دل آدمی است: «ولیکن خداوند ایمان را برای شما دوست‌داشتنی گردانید و آن را در دل‌های شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت» (حجرات/7)

جزئیات

عدل، نرم خویی و رحمت، ارکان دولت مهدوی

۱۳۹۶ اسفند ۲۶

سیره رفتاری پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) بر پرهیز از ظلم و خشونت بنا شده است و این دو بزرگوار موفق شدند اسلام را بر پایه سه اصل عدالت، نرم خویی و رحمت تحکیم بخشند. حضرت ولی عصر(عج) نیز ادامه دهنده راه اجداد طاهرینشان خواهند بود و عدالت گستری را به عنوان نخستین اصل مدنظر قرار خواهندداد. در نتیجه حکومت‌هایی که ادعای اسلام می‌کنند باید همین روش را در پیش گیرند؛ چرا که در پرتو اتخاذ چنین شیوه ای است که عزت و کرامت مردم تضمین می گردد.

جزئیات