محمّد حسین کریمی پور

دشمن شماره يك آمريكاييم! خوبست يا بد؟

۱۳۹۷ فروردین ۰۷

بحران روابط ایران و امریکا در طول چهل سال عمر نظام جمهوری اسلامی، بحران های بزرگی بر ایرانیان وارد ساخته و امید ان میرفت که بعد از توافق هسته ای روبه صلح و اشتی رود اما همان سیاست چهل ساله حاکم بر کشورمان با ازمایشهای موشکی جانی دوباره به ان بخشید. اینکه ما دشمن شماره یک امریکاییم خوبست یا بد؟

جزئیات