#اقتصاد عراق

مزایا و معایب استقراض خارجی

۱۳۹۸ فروردین ۱۵

استقراض خارجی، فرصتی برای پیشرفت است یا وام گیرنده را در مشکلات بیشتر گرفتار می‌کند؟

جزئیات

اصلاح اقتصادی با مشارکت‌ بخش خصوصی

۱۳۹۷ فروردین ۱۲

کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند و بخش خصوصی نقش کمرنگی در تولید و خدمات رسانی ایفا می کند، با مشکلات متعددی اعم از بیکاری، افزایش هزینه ها و کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند. عراق یکی از این کشورهاست اما به تازگی کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت موجب شده است ایده مشارکت دولت با بخش خصوصی در این کشور مورد توجه قرار گیرد.

جزئیات