#حمله شیمیایی به غوطه

هدف حمله احتمالی آمریکا به سوریه چیست؟

۱۳۹۷ فروردین ۲۳

هنوز هم تحقیق معینی صورت نگرفته که حمله احتمالا شیمیایی در غوطه کار که بوده و دولت اسد احیانا در آن چه نقشی داشته است. آمریکا و متحدان اما می‌گویند که شواهد نشان می‌دهد که واقعا حمله شیمیایی بوده و مشخصا حکومت اسد عامل ان است.

جزئیات