#اموزه های امام علی(ع) در زمینه اقتصادی

حقّ امنيت اقتصادى در اسلام

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۱

حقّ امنيت اقتصادى بدين معناست كه تمام گروه‌هاى دخيل در كاركرد اقتصادى از زمينه‌اى مناسب و فضايى بالنده بهره‌مند باشند، گردش امور اقتصادى روان و سهل و بسامان باشد، و به هيچ‌كس ـ كارگزاران اقتصادى و بهره‌گيرندگان ـ هيچ‌گونه اجحافى روا نشود.

جزئیات