#شهید سید حسن شیرازی

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ آذر ۰۵

در ادامه بررسی زندگی شهید سید حسن شیرازی به مراکزی که ایشان تاسیس کردند و تالیفاتش می پردازیم.

جزئیات

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ تیر ۳۰

ایت الله سید حسن شیرازی سفرهای تبلیغی زیادی با هدف نشر و دفاع از ارمانهای شیعه داشت. در این نوشتار به شرح این سفرها می پردازیم.

جزئیات

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ خرداد ۳۱

شهید سید حسن شیرازی برای حل مشکلات جهان اسلام تلاش بسیار کرد که از ان جمله میتوان به تلاش ایشان در ازادی فلسطین، ازادی امام موسی صدر و بازسازی بقیع اشاره کرد.

جزئیات

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ خرداد ۰۸

تاریخ در خود بزرگانی را جای داده که اشنایی با زندگی انها بر ما پر از درس و مشق است. در مجموعه یادداشتهایی قصد داریم زندگی ایت الله سید حسن شیرازی را مورد بررسی قرار دهیم.

جزئیات