سید کمال حیدری

یک دم نگاه کن که چه بر باد می‌دهی!

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

چند ماه پیش جمعی از علمای قم گرد هم آمدند و با صدور بیانیه ای، سید کمال حیدری –یکی دیگر از عالمان دینی- را به انحراف منتسب کرده و از مؤمنین «عدم توجه به این شخص» را خواستند. آن‌ها در تأیید نظر حضرات وحید خراسانی و صافی گلپایگانی چنین بیانیه‌‌ای را صادر کردند.

جزئیات