#علل شورش علیه عثمان

علل گرایش مردم به خلافت امیرمؤمنان علی (ع)

۱۳۹۷ خرداد ۲۳

هواداران امیرمؤمنان علی علیه السلام پس از درگذشت پیامبر اکرم(ص) در اقلیت فاحشی بودند و جز گروهی از صالحان از مهاجرین و انصار کسی به خلافت حضرت ابراز علاقه نکرد؛ ولی پس از گذشت ربع قرن از آغاز خلافت اسلامی ورق آن چنان برگشت که افکار عمومی متوجه کسی جز علی علیه السلام نبود. پس از قتل عثمان همه مردم با شادی به در خانه امام ریختند و با اصرار فراوان خواهان بیعت با ایشان شدند.

جزئیات