امريكا

با وجود تلاش برای حفظ خویشتنداری، عربستان از امریکا عصبانی است

۱۳۹۵ مهر ۱۵

عربستان سعودی بر این باور است صدور قانون موسوم به جاستا احترام‌های دو طرفه را زیر پا گذاشته و تنشی در روابط عربستان با امریکا ایجاد کرده است.

جزئیات

آمریکا آماده اعزام اولین گروه از جنگجویان به میدان نبرد

۱۳۹۴ تیر ۱۵

طی هفته‌های آینده اولین گروه از جنگجویان سوری که توسط ارتش آمریکا، برای جنگ با داعش آموزش دیده اند، آماده بازگشت به میدان نبرد در سوریه خواه

جزئیات