twitter share facebook share ۱۳۹۵ دی ۱۳ 578

در چهارچوب فعالیت های هفتگی مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ که با عنوان «نشست جوانان» و به منظور حمایت از گفتمان فرهنگی میان عناصر تشکیل دهنده ی جامعه ی عراقی و با انگیزه ی استمرار بخشیدن به شماری از فعالیت ها به جهت حمایت از جوانان عراقی و ایجاد واکنش در آنان با قصد آشکار شدن توانمندی ها و نیروهای نوآورِ آنان برگزار می شود، این مؤسسه نشستی تحت عنوان «فلسفه ی پیشرفت در زندگی» برگزار کرد.

در چهارچوب فعالیت های هفتگی مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ که با عنوان «نشست جوانان» و به منظور حمایت از گفتمان فرهنگی میان عناصر تشکیل دهنده ی جامعه ی عراقی و با انگیزه ی استمرار بخشیدن به شماری از فعالیت ها به جهت حمایت از جوانان عراقی و ایجاد واکنش در آنان با قصد آشکار شدن توانمندی ها و نیروهای نوآورِ آنان برگزار می شود، این مؤسسه نشستی تحت عنوان «فلسفه ی پیشرفت در زندگی» برگزار کرد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام شیخ مرتضی معاش رئیس شورای مدیریت مؤسسه ی یادشده یادآوری کرد: این همایش، پدیده ای است نیکو و فعال در راه بهبود بخشیدن به حقیقت و واقعیت جوانان و فرصتی است برای ایجاد مناقشات فکری کارآمد تا از این رهگذر، جوانان چشم اندازی به آینده داشته باشند.

این مطلب همانی است که مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله بارها و بارها به آن فراخواندند، چراکه از نظر معظم له همراهیِ بیداری و اندیشه بنیان و اساس حل تمام مشکلات را تشکیل می دهند؛ مشکلاتی که منطقه از آن در رنج است. در نتیجه، دستاوردها و موفقیت های مورد نظر حتماً و قطعاً تحت تأثیر تلاش، همکاری و فعالیت این جوانان قرار خواهد گرفت و ثمربخش خواهد بود.

سپس کارشناس این نشست آقای احمد الصفار به بیان راهکارهای مناسب که از رهگذر آن جوانان بتوانند زندگی را به شکلی شایسته و بایسته به پیش ببرند، سخن گفت و اظهار داشت: مسائلی در این معنا بایسته ی یادآوری است که بدان می پردازم:

1. یک فرد جوان باید موهبت ها و نیرو و توانمندی خود را کشف کند و آن را بشناسد. توجه داشته باشیم که غالب جوانان مشکل جوهری دارند و آن به فهم و درکشان از توانمندی نهفته در آنان، به ویژه در مرحله ی کودکی و جوانی بر می گردد. این دسته از جامعه باید از موهبت ها و توانمندی های خود در تمام سطوح: فکری، ادبی و ورزشی، درک و شناختی مشخص به دست آورند و در رشد بخشیدن به این توانمندی ها بکوشند.

2. جوانان باید هدفی در زندگی خود مشخص و تعیین کنند و آن را دنبال نمایند؛ اما غالب جوانان فکر و هدفی مشخص که در پی رسیدن به آن باشند ندارند، از این رو و با توجه به این که هدف یا هدف ها مشخص نباشد، نتیجه ی مطلوب نیز به دست نخواهد آمد.

3. برای تحقق بخشیدن به این هدف باید برنامه ریزی کرد، چراکه تنها به داشتن هدف نمی توان بسنده کرد، چون چنین هدفی در چهارچوب آرزوها محدود می ماند، لذا برای کامل شدن و تحقق یافتن هدف باید برنامه و طرح داشت.

4. جوانان باید از ویژگیِ های خاصی برخوردار شوند تا از رهگذر آنها به اهداف خود برسند که مهم ترینِ این ویژگی ها صبر است. بنابراین، جوانان باید به صفت صبر آراسته شوند و از شتاب زدگی دوری گزینند و بپرهیزند، به این امید که کارها روال و روند طبیعی خود را سپری کنند. ویژگی دیگر داشتن استمرار و پشتکار برای تحقق اهداف است. سومین ویژگی داشتن اعتماد به نفس است و انسان با داشتن چنین خصوصیتی به اهداف خود خواهد رسید.

5. توکل بر خدای متعال است؛ و این، از امور بسیار مهم و اساسی است که با داشتن این ویژگی مسائل و امدادات غیبی را به امور مادی پیوند می دهیم و البته از دعای پیوسته به درگاه خدای عزوجل برای موفقیت جوانان و رسیدنِ به آنچه بدان امید بسته اند، نباید غفلت ورزیم.

نظر شما


موضو عات مرتبط