به گزارش ایرنا 42 نماینده دموکرات مجلس، به طرح 58 تن از جمهوریخواهان که خواهان کفایت مذاکرات و آغاز رأی گیری درباره طرح پیش نویس انتقادی از توا

به گزارش ایرنا 42 نماینده دموکرات مجلس، به طرح 58 تن از جمهوریخواهان که خواهان کفایت مذاکرات و آغاز رأی گیری درباره طرح پیش نویس انتقادی از توافق هسته ای ایران شده بودند رأی منفی دادند. در صورتی که این پیشنهاد جمهوریخواهان با 60 رأی موافق در رد توافق هسته ای همراه می شد، شانس حزب دموکرات برای عبور از فرصت فیلیباستر از بین می رفت. فیلیباستر یعنی نمایندگان دموکرات در روز رأی گیری می توانند با سخنرانی طولانی یکی از اعضای خود، در حمایت از توافق تا پایان نشست مذکور ،عملا موضوع رأی گیری را از دستور کار خارج کنند. سناتور هری رید رهبر اقلیت دموکرات از پیروزی حامیان توافق ابراز خرسندی نمود؛ اما جمهوریخواهان هنوز شکست را نپذیرفته اند  و سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنا، بار دیگر خواهان انجام رأی گیری شده است. ساعتی پیش از شروع رای گیری در سنای آمریکا نخست وزیر انگلیس، رییس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان حمایت کامل خود را از این توافق اعلام و خواهان حمایت کنگره آمریکا از آن شدند .

نظر شما