طلب حاجت

رویکرد اسلام در مقابل گدایی و طلب حاجت از مردم

۱۳۹۷ دی ۰۴

اسلام گدايى را بسيار ناخوش مى دارد و گدا را بسيار نكوهش مى كند. چرا آدمى بايد به گدايى پردازد؟ در حالى كه روزگار اين فرصت را بدو داده است تا هرچه را مى خواهد بدست آورَد، مگر هنگامى كه مجبور باشد كه در اين صورت اشكالى بر او نيست، زيرا خداى متعال مى فرمايد: (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ); «جز آنچه بدان ناچار شده ايد».

جزئیات