کاهش محبوبیت پوتین

پوتین، متضررترین فرد از شیوع کروناست

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

نظرسنجی های جدید نشان می دهد که محبوبیت رئیس جمهور روسیه به شدت کاهش یافته است.

جزئیات