روابط بین الملل

در مغز مخالفین ایران چه می گذرد؟

۱۳۹۶ فروردین ۲۳

در روابط بین الملل اعتماد و برقراری روابط مستحکم بین کشورها از طریق پیوند منافع و روابط اقتصادی حاصل می شود. اگر این قاعده را به ایران و خاورمیانه دلالت دهیم مشاهده می کنیم که کشورهای منطقه با علم به این مسأله اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تمام همّ خود را در جلوگیری از سرمایه گذاری کشورهای دیگر در ایران قرار داده اند

جزئیات