رفراندوم ترکیه

روزی که دموکراسی در ترکیه جان داد

۱۳۹۶ فروردین ۲۹

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده در رفراندوم بر سر قانون جدیدی که او را احتمالا برای چندین سال قدرتمندتر خواهد کرد، پیروز شده است. نتایج انتخابات که مخالفان آن را تقلبی خوانده اند وعده ترکیه ای کمتر دموکراتیک، بیشتر مذهبی و به طور تلخی چند دسته تر از همیشه را می دهد.

جزئیات