شیخ عیسی قاسم

5 کشته در حمله نیروهای امنیتی بحرین به تجمع شیعیان

۱۳۹۶ خرداد ۰۳

معترضان بحرینی که از شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین حمایت می‌کنند در اعتراض به حکم زندان او در برابر منزل این روحانی بلندپایه در روستای دراز، زادگاهش تحصن کردند. نیروهای امنیتی بحرین به تجمع معترضان یورش بردند و به سوی آنها تیراندازی کردند.

جزئیات