شیوه نامه استخدام معلمان

انسان باید در مرکز «آموزش» باشد

۱۳۹۶ شهریور ۱۱

چند روز پیش خبرگزاری فارس شیوه‌نامه‌ی را منتشر کرد که از سوی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، برای شیوه ارزیابی سلامتی داوطلبان معلمی تهیه شده است.

جزئیات