حدود و مجازات اسلامی

دلیل این همه اشتیاق عمومی برای دیدن صحنه اعدام در جامعه چیست؟

۱۳۹۶ مهر ۰۱

چند روز پیش قاتل آتنا اصلانی، دختری که ۲۹ خرداد ماه، خبر گم شدنش، فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده و بعد از گذشت ۲۲ روز جسد بی‌جانش در پارکینگ خانه قاتل پیدا شده بود، به دار مکافات آویخته شد. همه آمده بودند از پیر و جوان، مرد و زن، کودک و نوجوان تا به تماشای صحنه اعدام بنشینند. وقتی جرثقیل، قاتل آتنا را بالا برد، تماشاگران با کف و سوت یکصدا صحنه اعدام را تشویق می‌کردند.

جزئیات

رحمت و بخشش، سیره مستمر علوی

۱۳۹۶ شهریور ۱۷

«دین» تجلى رحمانیت حق بر مردمان است و با «خشونت‌ورزى» هیچ سازگارى ندارد و توصیه به خشونت نمی‌کند، بلکه در منطق دین، خشونت جلوه نابخردى و شیطان‌زدگى آدمى و از جمله سپاهیان جهل و شیطان است؛ چنانکه در حدیثی از امام صادق(ع) رأفت و قساوت، رحمت و غضب، رفق و خُرق، صفح و انتقام، مودت و عداوت و مدارات و مکاشفت در تقابل هم آمده‌اند.

جزئیات