بی بی سی عربی

384

مهم‌ترین تهدیدها برای حیات بشر

۱۳۹۷ اسفند ۱۲

شاید یکی از کابوس‌های آزاردهنده‌ی انسان امروزی، نابودی نسل بشر باشد. این کابوس وحشتناک در حقیقت، در اثر شماری از پدیده‌هایی که در این مقاله بدان اشاره می‌گردد، تهدیدی جدی برای حیات آدمی به شمار می‌رود.

جزئیات

شخصیتی کاریزماتیک

۱۳۹۷ تیر ۲۰

بسیاری در سودای کسب شخصیتی تأثیرگذار و گیرا به سر می برند و بدین منظور در دوره های آموزشی مختلف شرکت می کنند؛ اما سؤال این است که آیا با آموزش می توان به شخصیتی کاریزماتیک دست یافت؟

جزئیات