حسن ال حماده

139

مدارا و عدم خشونت: آموزه‌هایی از سیره‌ی امام حسین علیه‌السلام

۱۳۹۷ شهریور ۳۰

سیره امامان شیعه همواره پرهیز از خشونت بوده حتی امام حسین علیه السلام که همواره نامش با جنگ آورده می شود.

جزئیات