مسلم عباس

119

تونلهای حزب الله؛ زرهی برای جنگهای طولانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اسرائیل هر روز بر توان نظامی خود می‌افزاید حزب الله نیز به ترفندهای جدیدی برای مقابله با صهیونیستها دست می‌یازد. یکی از این تاکتیکها تونلهای حفاری شده در اعماق زمین است.

جزئیات