twitter share facebook share ۱۳۹۹ آذر ۱۴ 549

نتایج پژوهشی دو ساله که توسط مؤسسه وولف صورت گرفته است، نشان می‌دهد که اکثر مردم حتی اگر تعصب نژادی هم نداشته باشند و نژادهای مختلف قومی یا ملی را تحمل کنند، باز هم با دیدی منفی به سایر مذاهب می‌نگرند. این مطالعه که بر اساس نظرسنجی از 11700 بزرگسال در انگلیس و ولز انجام شده است، نشان می‌دهد که مذهب برای بسیاری از مردم، به ویژه در مورد مسلمانان خط قرمز است.

تقریباً سه چهارم افراد سفیدپوست حاضر در این نظرسنجی اظهار داشتند که با ازدواج یکی از اقوام نزدیک خود با یک فرد سیاهپوست یا آسیایی تبار می‌توانند به راحتی کنار بیایند، اما تنها 43٪ از آنان گفتند که می‌توانند با ازدواج یکی از خویشاوندان نزدیکشان با یک مسلمان همدلی نشان دهند. مسلمانان غالباً مورد نگرش منفی سایر گروههای اعتقادی قرار دارند، اما آنان نیز نگرشی منفی نسبت به سایر مذاهب دارند.

محققان روی مسئله ازدواج به عنوان مؤلفه‌ای برای اندازه گیری تحمل و تعصب تمرکز کردند. آنها دریافتند که عموم مردم نسبت به مسئله‌ی ازدواج بین اقوام و ملل مختلف تا حد زیادی دید مثبت دارند؛ با این حال، کلمه «مسلمان» بار احساسی منفی بیشتری نسبت به کلمه «پاکستانی» ایجاد می‌کند و این درحالی است که شرکت کنندگان در نظرسنجی می‌دانند که اکثر مردم پاکستانی تبار انگلیس، مسلمان هستند.

تعصبات مذهبی در میان افراد بالای 75 سال که فاقد مدارک تحصیلی هستند یا سطح تحصیلات پایین‌تری دارند، بیشتر است. همچنین به نظر می رسد مردان نسبت به ایده ازدواج یک خویشاوندِ نزدیک با شخصی از یک نژاد، ملت یا مذهبِ متفاوت، ناراضی‌تر از زنان هستند. در میان هندوها، سیک‌ها، یهودیان، بودایی‌ها و افراد بی‌دین‌، ​​اکثریت مردم از ایده ازدواج یک خویشاوند نزدیک با یک مسلمان احساس ناراحتی می‌کردند و در میان مسیحیان نیز، اقلیت قابل توجهی چنین احساسی داشتند.

در مقابل، تصور ازدواج یکی از خویشاوندان نزدیک با یک بودایی، هندو، یهودی، سیک، یا بی دین، برای اکثر مسلمانان نیز ناراحت‌کننده بود. تقریباً از هر 10 مسلمان، چهار نفر از تصور ازدواج یکی از خویشاوندان نزدیک خود با یک مسیحی ابراز ناراحتی کردند.

این مطالعه همچنین نشان می داد که نگرش اقلیت‌های مذهبی انگلیس طی نسل‌های مختلف، به شکل چشمگیری در حال تغییر است. به ویژه زنان مسلمان که امروزه آزادی بیشتری در امور ازدواج و انتخاب همسر در مقایسه با نسل قبل دارند.

*منبع: گاردین

مترجم: ط. مکارمی

نظر شما