تمرکز زدایی و آینده اداری عراق

359 ۱۳۹۶ شهریور ۱۶ - 2017/09/07

مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ در شهر مقدس کربلا، نشستی تحت عنوان «تمرکز زدایی و آینده اداری عراق» برگزار کرد.

در این جلسه از آقایان عقیل الطریحی استاندار شهر مقدس کربلا، محمد الطالقانی عضو شورای عالی استان نینوا، علی کمونه مدیر دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در شهر مقدس کربلا و همچنین خانم ابتسام الهلالی عضو مجلس نمایندگان، دعوت به عمل آمده بود.

علی الطالقانی، مدیر تالار گفتمان مؤسسه النبأ، در خصوص برگزاری نشست گفت: ما می خواهیم از طریق این برنامه ها از تمرکز گرایی، که معمولاً منجر به استبداد می شود، رهایی یابیم. برای مثال ما شاهد رویه هایی پیچیده و روتین و بوروکراسی نفرت انگیزی در انجام هرگونه معاملات خدماتی به شهروندان هستیم، و در اینجا متوجه می شویم که تمرکزگرایی معمولاً در مقام ها و قدرت های مشخصی محدود می شود که بر اساس تحقیقات، بدتر شدن اوضاع خدماتی و سیاسی در عراق به دلیل همین تمرکزگرایی ها است. در نتیجه تمرکززدایی منجر به مقابله و ایستادگی در برابر استبداد و انحصار قدرت خواهد شد و همچنین فرصت های مشارکت سیاسی را افزایش خواهد داد.

علی کمونه، مدیر دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در شهر مقدس کربلا نیز طی سخنانی گفت: ما معتقدیم که تمرکززدایی وسیله ای برای رسیدن به حکومت مداری خوب است، یعنی به خودی خود هدف نیست. ما همچنین احساس می کنیم که باید یک درک مشترک از معنای تمرکززدایی در میان تمام اقشار جامعه یعنی سه طرف دولت مرکزی و محلی و مردم، به وجود آوریم.

وی افزود: ما باید بین تمرکززدایی و فدرالیسم تفاوت قائل شویم، همچنین معتقدیم که پدید آوردن نوعی تمرکز زدایی که نشأت گرفته از فرهنگ بومی باشد همانند مدل کانادایی و انگلیسی، بر ما ضروری است.

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک