دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی با اعتراض بابک زنجانی، برگزار شد.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی با اعتراض بابک زنجانی، برگزار شدبابک زنجانی پیش ازقرائت کیفرخواست از جایگاه خود بلند شد و خطاب به قاضی صلواتی گفت: مطالبی که نماینده محترم دادستان تهران عنوان می کند اتهامات من است؛ اما این در حالیست که رسانه‌ها و صدا و سیما در بیان جزئیات دادگاه مرا متهم کرده اند و جزئیات کیفرخواست را نیز منتشر کردند. این درحالی است که طبق قانون رسانه‌ها اجازه انتشار جزئیات را ندارند اما رسانه‌ها جزئیات کیفرخواست را منتشر کردند.

نجفی نماینده دادستان تهران پشت تریبون قرار گرفت و به قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی از صفحه 70 به بعد پرداخت.

نماینده دادستان تهران به سال های 91 و 92 در کارنامه متهم نفتی اشاره کرد و گفت: دوره دوم فعالیت‌های بابک زنجانی مربوط به دوره انفجار در نقدینگی سرمایگی است که مربوط به سال های 91 و 92 می شود. وی با هدایت فردی جهت انجام معامله به رابطان و مسئولان نفتی معرفی می‌شود و محمو‌له‌ای با ارزش 2 میلیارد یورو را معامله می‌کند و طبق اسناد محموله‌ها به وی و فردی تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: در رابطه با معاملات نفتی متهم باید این نکته اشاره کرد که 15 میلیارد یورو از محل نقدینگی بانک مرکزی به شرکت «ن» پرداخت شده است. لازم به ذکر است اکثر قریب به اتفاق عملکرد متقلبانه زنجانی در معاملات از شرکت «HK» در بستر بانک «اف آی بی» و «کنت» صورت گرفته است.
نجفی اشاره کرد: «بابک زنجانی» از طریق فردی به فرد دیگری جهت خرید نفتی معرفی شده است و از بانک مرکزی مبلغ 15 میلیون یورو وام به منظور توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر گرفته است.

نجفی نماینده دادستان تهران گفت: متهم با یکی از مدیران نفتی در لوزان سوئیس دیدار کرده و آن مدیر پس از آن به وزیر وقت موضوع را اطلاع داده و با دیدار او با مدیران نفتی موافقت میشود. بابک زنجانی با مدیران وزارت نفت در تهران دیدار می‌کند؛. اما در نهایت معاونت امور بین الملل شرکت ملی نفت با واگذاری محموله های نفتی به بابک زنجانیو اجاره آن به موافقت نمی کند.

وی ادامه داد: او به عنوان خریدار به وزارتخانه وارد می‌شود و مدعی می‌شود از اوپک 3 میلیون بشکه نفت خریده است.

نماینده دادستان به تقلب در اعتبارات اسنادی توسط بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اقدام متقلبانه به خرید شرکت «ایزو» جز شرکت‌های متهم در مالزی و دادن اعتبار اسنادی صوری به شرکت «HK» توسط متهم از جمله اقدامات متقلبانه است.
نجفی ادامه داد: متهم محموله هایی از جمله از جمله 2 میلیون بشکه نفت خام، 106 هزار تن نفت کوره، 300 هزار تن نفت کوره، 900 هزار تن نفت کوره، 600 هزار تن نفت کوره، 250 هزار تن معیانات گازی و همچنین 120 هزار تن معیانات گازی که در مجموع 11 محموله از شرکت «HK» گرفته است که مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش 2 میلیارد و 616 میلیون دلار آمریکا است.
معاون دادستان در ادامه دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده گفت که در شرایط بحران ارزی در کشور حاکم بود و نظام ارزی کشور در سختی و مضیقه به سر می‌برد پیشنهاد بابک زنجانی مبنی بر واریز مبلغ زیادی وون کره وسوسه انگیز بود و بابک زنجانی از همین طریق وارد شد.

وی ادامه داد: بابک زنجانی متعهد شده بود وجوه بانک مسکن را به حساب این بانک نزد fiib واریز کند اما نه تنها این وجوه را واریز نکرده بلکه آن را بابت دیگر امور خود هزینه و حساب بانک مسکن را به طور صوری نزد بانک fiib بستانکار کرده است.

نماینده مدعی‌العموم اضافه کرد: بابک زنجانی با فردی fiib و کنت را در خارج از کشور تأسیس و سپس فردی زنجانی را به بانک مرکزی بانک ملت  و بانک مسکن معرفی می‌کند.

نجفی افزود: فردی در تأیید بانک‌های fiib و کنت و معرفی آنها به بانک داخلی نقش مؤثری داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین فردی در معرفی بابک زنجانی به نهادها و سازمان‌ها برای معامله با بابک زنجانی نقش مؤثری داشته است. نقطه حضور بابک زنجانی به عنوان خریدار محموله‌های نفتی را باید در نقش آن فرد جست‌وجو کرد.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: بخشی از درآمد نفتی شامل 14.5 درصد طبق مقررات جزو درآمدهای خود شرکت ملی نفت محسوب می‌شود و طبق مصوبه‌ای که وزرای سابق صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی آن را تأیید کردند. مصوب می‌شود این مبلغ به حساب fiib واریز شود.

نجفی ادامه داد: وقتی از مدیران شرکت ملی نفت سوال کردیم که چرا این مبلغ را به حساب fiib واریز کردند گفته‌اند که این بانک توسط سه وزیر مربوط و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصدیق شده است. همچنین ، نماینده دادستانی تهران در ادامه جلسه دوم محاکمه متهمان پرونده نفتی و در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار کرد: بابک زنجانی با هدایت سایر متهمان پرونده یک بانک در مالزی و یک بانک در تاجیکستان می‌خرد و با حمایت مستقیم متهمان به بانک‌ها و سازمان‌های داخلی معرفی می‌شوند

وی اضافه کرد: مدیرعامل یکی از بانک‌ها می‌گوید که بابک زنجانی را فردی معرفی کرد. همچنین فرد دیگری می‌گوید بابک زنجانی را فردی با خود به صندوق بازنشستگی آورد و برای خرید محموله‌های نفتی معرفی کرد

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: بابک زنجانی توسط ح-ف- هـ به بانک مرکزی معرفی شده و بابک زنجانی با درک این فرصت استثنایی مصمم می‌شود از اموال دولتی و عمومی بیشتر به نفع خود بهره‌برداری کند

نماینده دادستانی تهران در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: یکی از اقدامات متقلبانه بابک زنجانی خرید 138 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است

وی ادامه داد: بابک زنجانی اعلام کرده مبلغ 4 میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است اما پیروی‌ پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص می‌شود که منابع مالی فوق غیرقابل انتقال و غیرواقعی بوده است

وی افزود: از آن‌جا که بابک زنجانی به شرکت HK بدهکار بوده تقاضا می‌کند تعداد 4 فقره از چک‌های تأمین اجتماعی بابت بدهی به شرکت نفت تحویل داده شود

نماینده مدعی‌العموم در ادامه تأکید کرد: بابک زنجانی به دنبال گسترش دسترسی‌های خود به منابع پولی کشور بوده است

نظر شما