حسن روحانی در دو سال گذشته، دو بار در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک سفر کرده و در اجلاس سران سازمان ملل متحد شرکت کرده است. روحانی

حسن روحانی در دو سال گذشته، دو بار در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک سفر کرده و در اجلاس سران سازمان ملل متحد شرکت کرده است. روحانی این روزها خود را برای سومین سفر آماده می کند. بنا به اعلام سازمان ملل، رئیسجمهوری ایران در این اجلاس نیز سخنرانی خواهد داشت. اما آنگونه که روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشته، سومین دور حضور روحانی از دو جنبه جالب توجه است؛ اول این که این نخستین حضور رئیس جمهور بعد از توافق هسته ای در اجلاس سازمان ملل است و دوم این که بنابر گمانه زنی ها احتمال دیدار روسای جمهوری کشورهای درگیر در مذاکرات هسته ای برای تاکید بر محقق شدن برجام وجود دارد.

محمدرضا تابش در این رابطه اظهار کرد: دو سفرقبلی اقای روحانی بدین لحاظ حائز اهمیت بود، که تغییر رویکرد ایران را نسبت به مسائل منطقه ای و جهانی به منصه ظهور رساند؛ به عبارت دیگر یک چهره منعطف، صلح طلب و در عین حال ارزشمداری را که پایبند به اصول و ارزشهای اسلامی است نشان داد. وی ادامه داد: این چهره توانست تغییر رویکرد اروپا و دیگر کشورهای مهم را نسبت به ایران به دنبال داشته باشد. البته امید است با تغییر و تحولاتی که در عرصه هسته ای رخ داده است، آن ذهنیت های منفی و ناجوانمردانه نسبت به ایران اسلامی را تغییر دهد، که نتیجه تلا شهای بسیار ارزشمند دولت و همراهی رهبر انقلاب بوده است. تابش در ادامه اظهار کرد: از آن جهت که اجلاس عمومی سازمان ملل یک اجلاس کاملا سیاسی است، اما بیان دیدگا هها نسبت به مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی می تواند، تغییر دیدگاه ها و ذهنیت ها و به دنبال آن پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد. نماینده مردم اردکان یزد در پایان اظهار داشت: با توجه به جمیع جهات، سفرهای حسن روحانی به نیویورک و شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بسیار مثبت ارزیابی می شود و همانطور که سفرهای پیشین مفیده بوده است، سفر آینده نیز در راستای منافع ملی خواهد بود که می تواند دستاورهای بسیاری برای کشور به دنبال داشته باشد.

نظر شما