کیم جونگ اون

چرا کره شمالی تسلیم شد؟

۱۳۹۷ خرداد ۳۰

تا همین اسفند ماه 96، احتمال آغاز تکوین جنگ بزرگ هسته ای و بلکه جهانگیر میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در شمار عنوان های نخست خبری بود؟ چه پیش آمدکه کیم جونگ اون، تند و پر شتاب به کره جنوبی و آمریکا گرایش نشان داد؟

جزئیات