خط فقر

خط فقر و آثار فردی و اخلاقی آن از نگاه امام علی(ع)

۱۳۹۷ شهریور ۰۷

تلقى از خط فقر در جهت‌گيرى عدالت اقتصادى و فرهنگ لازم براى تحقق آن، نقشى اساسى دارد. در نگاه امام على(ع) هر انسانى لياقت و حق دارد كه در رفاه كامل زيست كند تا در بستر آن بتواند در جهت اهداف انسانى حركت نمايد. از اين‌روست كه آن حضرت از جمله وظايف حكومت را اين دانسته است كه براى عموم مردم، رفاه متناسب فراهم سازد، چنان‌كه آن حضرت فرموده است :«فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ... وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ؛ امّا از جمله حقوق شما بر من (حكومت) اين است كه درآمدهايتان را فراهم كنم و به شما برسانم.»

جزئیات