نشست ورشو

پشت درهای بسته نشست ورشو

۱۳۹۷ بهمن ۲۷

روز پنجشنبه نشست ورشو که با عنوان صلح و امنیت خاورمیانه و با شرکت نمایندگان بیش از 50 کشور از سراسر جهان برگزار شده بود، به کار خود پایان داد.

جزئیات