ترور فعالان عراقی

خروج روز افزون فعالان عراقی از کشور

۱۳۹۹ آبان ۰۱

وقوع قتل های هدفمند، فعالان جوان جامعه مدنی عراق و روزنامه نگاران را وادار به خروج از کشور کرده است

جزئیات