ابوموسی

آیا تنش بر سر میدان گازی آرش یا جزایر سه گانه بر روابط ایران و همسایگانش تأثیر خواهد گذاشت؟

۱۴۰۲ مرداد ۲۸

عادی سازی روابط ایران و همسایگانش تنها آغاز یک فرایند طولانی و پیچیده است؛ اختلافات دو طرف چند لایه دارد و یک توافق دیپلماتیک نمی تواند این مسائل را یک شبه حل کند

جزئیات