تکدی گری

به ما گفتند ایرانی‌ها دلسوزند، ما هم آمدیم ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گفت‌و‌گوی «شهروند» با تعدادی از آوارگان سوری که زیر پل حافظ تکدی‌گری می‌کنند

جزئیات