حضرت علی

ویژگی های حاکم اسلامی در نهج البلاغه

۱۳۹۵ شهریور ۱۳

یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه به طور گسترده بدان پرداخته شده است، مسأله حکومت، ویژگیهای حاکم و حقوق و وظایفی است که او نسبت به مردم بر گردن دارد.

جزئیات

تساوی حقوق در رفتار سیاسی امیرالمونین علی(ع)

۱۳۹۴ مهر ۰۴

اميرمؤمنان سلام الله عليه ـ همچون پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله ـ سياست خويش را بر شالوده برابرى عادلانه ميان افراد مختلف امّت قرار داد وب

جزئیات